Hizmetlerimiz

KOBİ ve girişimci firmaların rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırma hizmeti vermekteyiz.

Girişimcilik Destek Programı

Ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmalarını amaçlar.

Endüstriyel Uygulama Programı

yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

KOBİ Gelişim Destek Programı

Ülkenin ulusal hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının desteklenmesidir.

Girişimcilik Destek Programı

Girişimciliğin desteklenmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulması amaçlanmaktadır.

Genel Destek Programı

KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Daha Fazlasını Öğrenmek İstemez Misiniz?

Bir Çok Firma Desteklerden Habersizdir. Mutlaka Danışın. +90 505 8021326

Son Makalelerimiz

Danışmanlık hizmetlerimizi yönlendirdiğimiz makaleleri buradan takip edebilirsiniz.

ileHacı YILDIRIM Ağu 14, 2017

DANIŞMANLIK HİZMETİ NEDİR?

Danışmanlık hizmetleri ülkemizde son yıllarda ivmeli bir şekilde artış göstermektedir. Kuruluşlar ve işletmeler markalaşmadan pazarla